Markedssjef for ei uke

Utdanning: 200 førsteårsstudenter på økonomistudiet ved Handelshøgskolen Nord universitet gjennomfører denne uka en digital bedriftssimulering. Her konkurrereres det om å bli den mest lønnsomme bedriften.

I faget markedsføring ved Handelshøgskolen Nord universitet har alle studenter et obligatorisk arbeid som innebærer å være markedssjef i egen bedrift. Dette gjennomføres som et digitalt «monopolspill», hvor man tar beslutninger om bedriftens ve og vel over flere år. Man agerer i et marked hvor det er fire andre konkurrenter, og  konsekvensen av beslutningene og hendelsesforløpet simuleres kvartal for kvartal.

I spillet bestemmer man hvilke kundegrupper man vil satse på og utvikler produktet etter kundenes ønsker, bestemmer markedskanaler, setter riktig pris og velger måter å promotere produktet på.

Analyser og beslutninger

– På denne måten får man se konsekvensene av egne beslutninger, som igjen danner grunnlaget for nye analyser av marked og gjennomføring av nye beslutninger, sier emneansvarlig Nina Kramer Fromreide, Nord universitet, Handelshøgskolen (HHN Nord). Analyse – beslutning – analyse – beslutning er hverdagen for alle som driver med markedsføring.

Mens vi i den ordinære undervisningen trener med statiske oppgaver og eksempler, gir spillet muligheter for å kjenne på markedsdynamikken og innrette beslutningen etter det, sier Fromreide.

Morsomt og lærerikt

– Dette er både morsomt og lærerikt, sier Maria O. Meisler fra Lyngen i Troms, student ved bachelorgradstudiet økonomi og ledelse ved Nord universitet.

– Spillet er lett å bruke. Det er langt på veg selvforklarende. I tillegg er det filmsnutter som viser hva som skal gjøres og hva som er poengene, sier Meisler. Jeg får brukt mye av det vi har lært i faget, og vil absolutt påstå at mitt læringsutbytte blir ivaretatt, til tross for den situasjonen vi nå befinner oss i nå med koronaisolasjon.

SIMULERING gir relevante erfaringer på hvordan et marked responderer, sier Nina Kramer Fromreide, HHN Nord.

Korona-justeringer

– Vi hadde planlagt bruk av Hubro markering simulasjon som et ordinært tilbud i kurset, forteller Fromreide. Opprinnelig skulle vi gjennomføre det gruppevis på campusene, hvor studentgruppene skulle spille mot hverandre. Men koronapandemien gjorde at vi måtte legge om til en helvirtuell individuell gjennomføring i siste liten. Men det hele ser ut til å fungere godt.

Dette er en perfekt forberedelse til eksamen. Covid19-utbruddet setter en stopper for eksamensformer hvor studentene samles i samme rommet, så den individuelle hjemmeeksamen blir relativ lik arbeidssituasjonen i spillet.

Stedsuavhengig

– Vi gjennomfører simulering både i Steinkjer, Mo i Rana og Bodø, forteller Fromreide. Vi har samme faglig opplegg på alle studiestedene og felles eksamen.

– Vi som underviser i markedsføring på de ulike studiestedene til Nord universitet – Rune Opdahl i Mo i Rana og Morten Stene i Steinkjer – har et samarbeid preget av en sterk delingskultur. Nylig ble det arrangert en ekspertgjesteforelesning i Bodø, som også ble strømmet til studentene i Steinkjer og Mo i Rana.

Kommenter gjerne, men vis saklighet: