Rørentreprenørene tilbyr gratis e-læring

Utdanning: Rørentreprenørene Norge tilbyr medlemsbedriftene fri tilgang til digitale etterutdanning ut april 2020. Utdanningen er utviklet og administreres teknisk av DataPower Learning i Steinkjer.

Mange rørleggerbedrifter opplever mindre aktivitet på grunn av koronaviruset. Rørentreprenørene Norge anbefaler å bruke den ledige tiden til å oppdatere og øke egen kompetanse.

Rørentreprenørene Norge tilbyr rørleggere i medlemsbedriftene fri tilgang til hele rørbransjens faglige e-læringsprogram ut april 2020.

Driftes fra Steinkjer

– Vi er med på dette, sier daglig leder Bernt Gausen i DataPower Learning AS. Utdanningen er bygd på vår e-læringsplattform DataPower Learning Online og administreres teknisk av oss. Vi er vant til å håndtere store mengder brukere så dette bør ikke være noe kritisk utfordring.

De aller fleste lærlingene som er utdannet i Norge det siste tiåret har brukt e-læringsløsningen til DataPower Learning. Totalt har 15.000 personer vært brukere i forbindelse med grunnutdanning. I tillegg kommer alle som har bruk kursene til etter- og videreutdanning. 2.175 bedrifter har vært representert medbrukere

Komplett fagopplæring på nett

– DataPower Learning har de 15 siste årene hatt samarbeid med Rørentreprenørene Norge om utvikling av bransjens fagopplæring, forteller Gausen. Vi har vært med å lage et komplett e-læringsprogram som dekker teorikravet for svennebrev i rørleggerfaget, og et system for å administrere fagopplæringen i bransjen (iFag).

Fleksible etter- og videreutdanning

Kursene holdes oppdatert når det gjeldende krav for rørfaget, blant annet teknisk forskrift og andre bransjerelaterte normer og regler. Derfor brukes kursene også som etter- og videreutdanning.

– Rørleggerfaget, som andre fag, er jo i kontinuerlig utvikling, sier Gausen. Derfor er det lurt med utdanning og kompetanseheving i tider med lavere aktivitet.

– Fleksibilitet og tids- og stedsuavhengigheten er noen av fordelen med e-læring, sier Gausen. E-læring kan tilpasses de fleste situasjoner når man har nettforbindelse.  Kursene er tilgjengelig på mobiltelefon også, og det trengs ikke noe ekstra programvare eller nedlastinger for å bruke kursene.

Rørleggerfaget på nett

Rørleggerfaget på nett er en samling av 12 nettbaserte kurs som til sammen dekker fagplanen for rørleggerfaget som Rørentreprenørene Norge og DataPowerLearning står bak.

Kursene egner seg også som etter- og videreutdanning og oppslagsverk for bransjen. Fagstoffet presenteres med 3D-animasjoner, illustrasjoner, bilder, tale og tekst, og bygger på DataPower-modellen med oppgaver og tester som forsterker læringen. Kursbevis kan utstedes etter gjennomføring av ettertest.

Bransjens opplæringskontorer anvender kursene og flere tusen rørleggere har benyttet kursene i sin fagutdanning. Rørentreprenørene Norge står bak utvikling av kurspakken. Det faglige innholdet er utarbeidet av eksperter innen bransjen, mens DataPower Learning AS står for teknisk løsning og drift.

Mer om nettbasert fagopplæring.

Rørentreprenørene Norge

Rørentreprenørene Norge er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak og representerer drøyt 600 store, mellomstore og små medlemsbedrifter som årlig omsetter for omkring 15 milliarder kroner.

Organisasjonens formål er  å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet av høy etisk standard og god faglig kompetanse.

Kommenter gjerne, men vis saklighet: