Skarpe case for framtidas entreprenører

Utdanning: Hardt arbeid og «hard fun» i lag med næringslivet er grunntanke i valgemnet Innovasjon og entreprenørskap ved Handelshøgskolen, Nord universitet i Steinkjer.

– Litt frustrasjon i møte med viktigheten skal man kjenne på når man lærer entreprenørskap i nært samspill med næringslivet, sier høgskolelektor Britt Paula Mørkved, Nord universitet, Handelshøgskolen i Steinkjer.

Entreprenørskap studentene jobber etter prinsippet med erfaringsbasert læring.

Skarpe case

– Dette er tredje-års-studenter som kan teorien i bedriftsøkonomi, strategi, organisasjon og markedsføring, sier Mørkved. I dette kurset får de kjenne på bruken av fagkunnskapen i samhandling med reelle etableringer.

Det jobbes gruppevis med «skarpe case» – altså konkret virkelige ideer som det planlegges å etablere. Arbeidet er prosjektorganisert. Idéhaverne i prosjektene inngår en avtale om å delta og jobbe sammen med studentene. På den måte etableres entreprenøriell kompetanse i form av handlingsorientert, kreativitet, omverdenforståelse og personlige holdninger.

Hard fun

– I praksis skjer dette gjennom å skaffe seg erfaringer gjennom samarbeid med eksterne oppdragsgiver, sier Mørkved. Vi kaller det «hard fun»: vi lærer best når vi gjør noe som vi liker, med det betyr ikke at det er enkelt. Det skal være uoverkommelige utfordringer som skal løses.

Prosessen består av tre tredagers samlinger, med krav og løpende arbeid. Den den siste samling er en gründercamp – et kræsj-kurs − hvor den endelige forretningsplanen ferdigstilles.

Refleksjon

– En viktig del av opplegget er også systematisk skriftlig refleksjonsprosess over praksis – det som har skjedd, sier Mørkved. Dette et bevisst pedagogisk grep for å stimulere utvikling av studentens praksisteori eller handlingskompetanse.

Kommenter gjerne, men vis saklighet: