Søk lurt – innen 15. april

Utdanning: Koronasituasjonen gjør at det er lurt å ha minst et lokalt studiealternativ på søkerlista. Fristen for å søke opptak til studier i Norge er 15. april også i år.

– I disse ekstraordinære tider med omlegg av undervisning og usikkerhet rundt eksamen i videregående skole vil jeg minne om at søknadsfristen for å søke studieplass også i år er 15 april, sier Mona Mcgawley, Handelshøgskolen (HHN) Nord universitet i Steinkjer.

SØK minst ett lokalt studieum, anbefaler studieveilder Mona Mcgawley, HHN, Nord univeristet, Steinkjer.

Nordtrønderske studiealternativer

I Steinkjer tilbyr Nord universitet sju studier i 2020 med søknadsfrist 15. april. Men også i Levanger, Namsos og Stjørdal er det til sammen 26 studier som det tas opp studenter til gjennom Samordna opptak. Og søknadsfristen er 15. april for alle studier som lyses ut gjennom Samordna opptak.

Lurt med lokale studier

– I disse litt usikre tider er kanskje det viktigste å innrette seg slik at man har muligheter til å justere studievalget utover sommeren, sier Mcgawley. I praksis vil det si at man bør ha med minst ett lokalt studium på søkerlista, og gjerne høgt opp på prioriteringslista.  Søknadsprosedyren til studier er slik at man kan angi opptil ti studier i prioritert rekkefølge.

Lett å omprioritere, vanskelig å søke for seint

– Poenget med å ha med flere studier på søkerlista er at prioriteringene og ønskene kan endres utover sommeren, og da er at det flere mulighet til å rokkere på prioritereingen fram til studiestart, sier Mcgawley. Innen 1. juli kan man fritt omprioritere.

Og det er enkelere å justere prioriteringsrekkefølgen, enn å skulle prøve å bytte til helt andre studier i ettertid.

– Grunnen til dette er at ordning med Samordna opptak i Norge er slik at kvalifiseringsvurderingen og utregningen av konkurransepoeng gjøres automatisk for alle studiene man har på prioriteringslista, sier Mcgawley. Da er det lett å omprioritere.

Men ønsker man å bytte til andre ikke-prioriterte studier etter at søknadsfristene har gått ut stiller man bakerst i rekka. Først må det være ledige plasser og ny kvalifiseringsvurdering må til.

Kommenter gjerne, men vis saklighet: