Studer ved Norges mest moderne studiested

Utdanning: Nord universitet Steinkjer flytter inn i hypermoderne lokaler i august 2019. Det blir arbeidsplassen til 1000 studenter. Er du en av dem?

I Steinkjer kan du studere økonomi og ledelse, regnskap, husdyrfag, naturforvaltning, geografi, sosiolog og medieteknologi (spill og 3D/animasjon)  på bachelorgradsnivå.

– Ikke bare er lokalene moderne, sier studiestedskoordinator Tom Kilskar. Nord universitet Steinkjer har framtidsrettede satsing på digitalisering, bioøkonomi og entreprenørskap. Dette er kompetanser du får bruk for, uansett hvilken jobb du ønsker deg i framtida.

INNOVASJONSCAMPUS STEINKJER: Fellesområdet «Origo». (Foto: InCube as og Praksis arkitekter as)

InnoCamp

Studiene foregår i samme lokalene som et 30-talls bedrifter: InnoCamp (innovasjonscampus Steinkjer). Dette gir nærhet til praktiske eksempler, bedriftsrelaterte studentoppgaver og kanskje arbeidserfaringer.

Hvem vil du spise lunsj med?

Ved Nord universitet i Steinkjer spiser du lunsj i samme kantina som de ansatte i Smart Media, Ungt entreprenørskap, Norsk institutt for bioøkonomi, Intro Trainee, IT Online, Kompetansesenter for distriktsutvikling, T:lab (Kunnskapsparken), Lindseth Reklame, Landbruksrådgivning Trøndelag,  Adecco, med flere. (Hele lista med leietakere finner du her.) Det er opp til deg hvilket bord du vil sitte ved i framtida.

STUDENTER: Janne Thorsen Lian, Evy Gravåsen Tronsmo, Synnøve Hatland Vold og Christian Aune.

Ha Steinkjer på lista

Fristen for å søke studieplass er 15. april. På søknadskjemaet skal du prioritere både fagområde og studiested. Det vet vi er vanskelige valg. Vennene spres for alle vinder. Interessene er vage, mange og spredte. Arbeidsmuligheten endrer seg raskt.

Prioritere gjerne et Steinkjerstudium på førsteplass. Men like viktig er at du har oss på lista, sier studieveileder Anita Sundet. Det «renner mye vann i bekken» i tiden fram til studiestart i høst. Det kan være lurt å ha et steinkjerstudium på blokka.

Det er mange mulighet for å skifte studieønsker fram til studiestart, hvis det er ledige plasser og studiet står på prioriteringslista.

INNOVASJONSCAMPUS STEINKJER: Tegning/montasje utbyggingen  i Skolegata. (Foto: InCube as og Praksis arkitekter as)
Nord universitet

Nord universitet har 12.000 studenter og 1200 ansatte, fordelt på ni studiesteder.

Universitet er oppdelt i fem fakultet/avdelinger:

Tre fakultet har aktivitet i Steinkjer: biovitenskap og akvakultur, samfunnsvitenskap og Handelshøgskolen.

I Steinkjer er det ca. 1000 studenter og 120 ansatte.

Kommenter gjerne, men vis saklighet: