Levanger-kloakk og Ranheim-strikk får innovasjonsstøtte
Redaksjon

Design og arkitektur Norge (DOGA) har tildelt innovasjonsstøtte til to spennende prosjekter hvor Levanger-byrået Minoko Design og Ranheim-baserte Dreamknit er involvert. Samlet mottar de nesten én million kroner i støtte fra DOGA gjennom Designdrevet innovasjonsprogram (DIP).

Jets Vacuum/Minoko Design: Verdiskaping i doskålen Jets Vacuum, en toalettprodusent fra Hareid, tar initiativ til å utvikle et todelt kloakksystem i samarbeid med Minoko Design fra Levanger. Dette systemet vil holde svartvann og gråvann separat, med fordeler som mer effektiv ressursbruk og mindre belastning på miljøet. Prosjektet får 550 000 kroner i DIP-midler fra DOGA.

Dreamknit: Revolusjonerer strikkebransjen Dreamknit, ledet av gründerne Marte Eirin Stenvaag og Ingrid Volden Smehagen, fra Malvik og Orkland, har som mål å fornye strikkebransjen. De ønsker å forstå strikkeres behov bedre og tilby løsninger som gir dem frihet til å designe egne plagg. Dette prosjektet får 410 000 kroner i DIP-midler fra DOGA.

Begge prosjektene fokuserer på å involvere designere tidlig i innovasjonsprosessen for å sikre at produktene og tjenestene deres er tilpasset brukernes faktiske behov. DOGA støtter innovasjonsprosjekter basert på brukerstudier og designmetodikk for å fremme mer bærekraftige og lønnsomme løsninger.

Dette er en del av regjeringens satsning på å oppnå omstillingsmålet for 2030 og å gjøre Norge til et lavutslippssamfunn innen 2050. Totalt ble 10 millioner kroner delt ut til 20 prosjekter gjennom DIP, med en betydelig interesse for programmet og høy kvalitet på søknadene.