Om oss

Et innholdsbyrå – for godt innhold (tekst og bilder)

NæringsNyttig-24 – NN-24 – er en nærings-, arbeids- og samfunnsrelatert innholdsplattform med fag-, aktualitets- og bakgrunnsstoff.

Formålet er innholdsmekling: å formidle nyttig, relevant, og interessant innhold mellom informanter og informasjonssøkende.

Innhold som har verdi og betyr noe

Plattformen inneholder:

Innholdsansvar

NæringsNyttig-24 er en fri og uavhengig mediekanal underlagt personifisert innholdsansvar. Vi arbeider etter etiske prinsipper om allmennrettet kunnskapsformidling og ordinær presse- og mekleretikk (varsomhet) når det gjelder personvern.

NæringsNyttig-24 er ikke ansvarlig for innhold på andre nettsteder, annonser eller lenker som reportasjer peker til.

Innholdsansvarlig: Morten Stene. Eier: Leiv Eiriksson Rådgiving og Analyse as (LERA).

Kontaktinformasjon