Rita Ottervik til Ski-VM 2025
Rita Ottervik, tidligere ordfører i Trondheim, blir en sentral del av ledelsen for Ski-VM 2025.

Ottervik går over til rollen som samfunns- og myndighetskontakt for VM-selskapet. Hun har engasjert seg i VM-prosjektet siden søknadsprosessen startet i 2012.

Hun deltok nylig som frivillig under prøve-VM, og gleder seg til å bidra til arrangementet fra innsiden.

Otterviks hovedoppgave blir å sikre et ski-VM for hele Trøndelag ved å opprettholde tett dialog med kommuner, organisasjoner og nasjonale myndigheter. Hun poengterer at hennes erfaring med praktisk arbeid gjør henne forberedt på utfordringene som kommer.