Enova og Circle K gir Trøndelag truckladere
Trøndelags tungtransportsektor får en betydelig oppgradering med åtte nye hurtigladere for tunge elektriske kjøretøy, takket være tilskudd fra Enova.
Redaksjon

Circle K Norge har fått omtrent 13 millioner kroner fra Enova for å installere 24 truck-ladere på seks strategiske steder i landet. Man regner med å åpne den første truckladeren i løpet av 2024, mens hele prosjektet forventes ferdigstilt senest våren 2025.

To av disse stasjonene, Circle K Oppdalsporten og Circle K E6 Klett i Leinstrand, vil nå oppgradere sin ladekapasitet for å imøtekomme behovene til tunge elektriske kjøretøy som ferdes langs E6 i Trøndelag.

Enova-satsingen er rettet mot å bygge ut trucklading langs fire hovedkorridorer, inkludert Oslo-Trondheim, for å støtte overgangen til utslippsfrie tungbiler. Med bare knappe to prosent av dagens lastebilpark som er utslippsfri i Norge, og målet om at alle nye tungbiler skal være utslippsfrie innen 2030, anser Circle K-prosjektlederen denne truckladesatsingen som en nødvendighet for å oppnå målene.