Næringsforeningene i Innherred prioritere samarbeid
Redaksjon

Før sommeren gjennomførte Næringsforeningene i regionen en prosess for å vurdere en eventuell sammenslåing. Konklusjonen ble å prioritere samarbeid framfor sammenslåing.

Næringsforeningene på Innherred har allerede et nært samarbeid, og arbeidsgruppen som har vurdert en eventuell sammenslåing mener at næringslivet i Innherred er best tjent med at næringsforeningene fortsetter slik det er i dag.

Det skjer mye positiv på næringslivet i Innherred for tiden. Den største samarbeidsoppgaven for tiden er å bistå bedriften er å skaffe nok relevant arbeidskraft.

Les mer på Steinkjer Næringsforum sine nettsider