Støtte til energitiltak i yrkesbygg
Enova tilbyr økonomisk støtte til energikartlegging i yrkesbygg.
Redaksjon

Enovas ordning har fokus på å forbedre energieffektiviteten, redusere energikostnader og øke attraktiviteten til bygningene.

Støtten kan dekke opptil 50% av kostnadene, begrenset til 400 000 kroner.

Kartleggingen skal gi en grundig oversikt over bygningenes nåværende energitilstand og potensiale for forbedring. Resultatene utarbeides i en rapport og brukes som beslutningsgrunnlag for senere investeringer i energitiltak.

Førstkommende søknadsfrist er 27. oktober 2023, og det er konkurranse om midlene.

Støtteordning inngår i en styrket satsing på energieffektivisering i yrkesbygg og boligselskaper.