STUDENTR ER RESSURSER –Studentsamarbeid er aldri bortkastet, sier daglig leder Kirsti B. Arntsen, Datapower Learning. Min læring er avhengig av hvor kvalifisert min involvering er i prosessen. (Foto: Morten Stene)
Bedriftsrettede bacheloroppgaver
Nord universitet og lokalt næringsliv samarbeider om bachelorgradsoppgaver.
Morten Stene

Nord universitet inviterte nylig næringslivet til å komme med problemstillinger som økonomistudentene kunne ha som utgangspunkt for sine bachelorgradsoppgaver.

Næringslivet og studenter møttes for å se om det var mach mellom behov og ønsker. Universitetet har et samarbeid med kommunes næringsselskap og Steinkjer næringsforum om arrangementet.

Studentsamarbeid aldri bortkastet

–For oss er dette en gylden anledning til å samhandle med framtidas arbeidskraft, sier daglig leder Kirsti B. Arntsen, Datapower Learning. Vi har alltid utviklingsoppgaver som skulle vært gjort, men som blir skjøvet på i den daglige travelheten.

Det er bestandig nyttig å sparre med studenter. Uansett hva resultatet av studentarbeidet blir, er det nyttig å diskutere fag. Man må skjerpe seg, tenke annerledes og man blir løftet ut av de daglige hverdagsoppgavene.

–Studentsamarbeid er aldri bortkastet. Kanskje er det en framtidig medarbeider blant dem også, sier Arntsen. Min læring er avhengig av hvor kvalifisert min involvering er i prosessen.

Flere månedsverk pr. student

Birgitte Hovdan og Tina Løvsletten Troset, Nord universitet. (Foto: Morten Stene)

–Vi ønsker gjerne at studentene velger problemstillinger som er bedriftsrettede, sier stipendiat Tina Løvsletten Troset, Nord universitet. Det gir et ekstra læringsutbytte å smake litt på «virkeligheten».

–Bachelorgradsoppgaven er på 15 studiepoeng, sier stipendiat Birgitte Hovdan, Nord universitet. Det er et halvt semester, og tilsvarer to og et halvt månedsverk pr. student. Vi anbefaler studenten å arbeide to og to, og da er det et betydelig stykke arbeid.

Et selvstendig arbeid

Bachelorgradsoppgave utføres i vårsemestret siste studieåret, og arbeidet starter for alvor på nyåret. Med det er alltid viktig å begynne tidlig med forarbeidet.

-Det er studentenes ansvar å formulere den endelige problemstillingen, sier Hovdan. Bedriften kommer med temaene, så er det student som har hovedansvaret for å gjennomføre selve arbeidet.

Bachelorgradsoppgaven foregår på studentene og Nord sine premisser. Noe som blant annet innebærer at man ikke kan vente noen resultater før innleveringsfristen i mai.

Andre saker