Kunden er kommunikasjonssjefen
Markedsføring er å gi kunden beslutningstøtte
Morten Stene

Digital markedsføring er markedsføring ved hjelp av den digitale infrastrukturen. Det ikke noe nytt faglig, men rent praktisk er det en revolusjon.

Hvis vi definerer markedsføring som å forstå, forutsi og påvirke bytte av varer og tjenester mot penger i et marked, er det fortsatt kunden som er viktig, nå som før. Men kunden har fått en annen rolle: er mye mer aktiv, har mer makt og er mye mer informert. Samtid har markedsførerne fått et mer presist verktøy for å nå kundene. Men det har alle de andre også, sånn at konkurransen om kunden har økt, og konkurransen om kundenes oppmerksomhet har blitt større.

Markedsføring er å gi kunden beslutningstøtte

Informasjonsstøyen har blitt øredøvende og det er begrenset hva vi som kunder klarer og gidder å forholde oss til av spam – uønsket informasjon.  I denne silingen av informasjon er det to ting som slipper gjennom: det som er nyttig og det som er interessant. Derfor blir innholdet i det vi sier viktig, og at vi snakker til de riktige personene. Innholdsmarkedsføring og segmentering kaller vi det på fagspråket. Et viktig prinsipp blir målrettet kommunikasjon av det riktige innholdet.

Å kjøpe noe er en beslutningsprosess, og denne beslutningsprosessen kan vi som markedsfører mye om. Mye markedsføringsarbeid dreier seg om å gi kunden beslutningstøtte. Det finners mange typer beslutningsprosesser. Delvis er vi forskjellig som kjøpere, og delvis er det stor forskjell på hvordan ulike typer produkter kjøpes.

Hva gjør vi i dag når vi lurer på noe? Jo vi googler. Altså søker på Internett med det vi har for hånden, en telefon, et nettbrett eller en datamaskin. Rollen til kundene har blitt å velge bort det de ikke vil ha, og lete opp, med et tastetrykk, det de trenger av beslutningsinformasjon der og da. Kunden er kommunikasjonssjefen!

Kunden som suveren sjef er det vi må forholde oss til. Det er dumt å prakke på kunden informasjon hun ikke vil ha. Vi må gi kunden den hjelpa hun trenger, når hun trenger det. Vi må yte sørvis døgnet rundt, bli funnet når det googles og ta imot henvendelser og bestillinger døgnet rundt og levere. Det er heller ikke noe nytt å tilpasse seg kundene. Men det har blitt så definitivt.

Det fantastisk er at den digitale verden er et verktøy for å gjøre det. Men tenkingen blir litt annerledes. Vi må bli digitalt finnbare, vi må klare å omsette interesse til handling digitalt. Ikke alle har behov for det samme.

Digital markedsføring handler om smarte måter å gi kundene beslutningsstøtte på, slik at de velger oss.

Andre saker