Messer og messekompetanse
Messer gir anledning til ansikt til ansikt-kommunikasjon og nettverking.
Morten Stene

Når jeg spaserer lang messegaten er det fasinerende å iaktta mangfoldet. Både mangfoldet av bransjer og ulike markedsføringsmessige tilnærminger.

Produktmessig var det alt fra spekepølser til takstoler.  At spekepølseselgeren og en nederlandsk osteselger bruker tid og penger på å være der forteller meg at messene appeller til det allmenne mangfold av folk flest, og bra er det. At de slippes til indikerer kanskje at det kunne vært flere temarelaterte utstillere.

Markedsføringsfaglig er messer en blanding av utstillinger (exhibitions) og begivenheter (evnets) og gir anledninger til å ansikt til ansikts møter med folk om tematiske interesser. Messer er arrangerte møteplasser for folk med spesielle og felles interesser.

Customers go to business events and fairs prepared to give their time and attention, and are often ready to buy.

På mange måter er messer næringslivets svar på underholdningsverdenens festivaler. Og mangfoldet av messer er stor, både i Norge og lokalt.  Forrige helg var det salgsmesse i Steinkjer rådhuset for lokale matspesialiteter.

Messer er et markedsføringsverktøy, et kjøpestevne og en mulighet til å møte kunder som er interesserte. Uten tvil er messer ressurskrevende, med riktig brukt er de også et kostnadseffektivt virkemiddel.

En tommelfingerregel for riktig ressursbruk på messer er: 2/forberedelse, 1/gjennomføring og 1/4   oppfølging. Men messer er forskjellige og bedriftene og markedene er forskjellige. Det betyr at en messedeltakelse må være en gjennomtenkt beslutning, og ha tydelig mål om hva man vil oppnå. Skal du vise fram eller fortelle om noe – noe nytt kanskje. Skal du selge noe, der og da, eller er det nettverkene og framtidige forretningsmuligheter du er ute etter. Uansett må du rigge deg deretter.

Det finnes tre typer utstillere: De som får ting til å skje, de som ser at ting skjer og de som lurer på hva som skjedde.

Messer er stemoderlig behandlet i markedsføringslitteraturen. Egentlig er det jo relativt vanlige kanalvurderinger som bør gjøres. På nettsiden markting donut er det mange nyttige tips å hente.

Det hevdes at messer er konjunkturfølsomme, at man dropper messer når det er dårlige tider. Kanskje er det da man bør være offensiv. Messedeltakelse krever mye planlegging og kontinuerlig trening. Messedeltakelse som sporadisk skippertak er sjeldent lurt.

Kanskje er et repetisjons- og bevisstgjøringskurs i messedeltakelse noe det lokale næringsforumet burde ta initiativ til. I Steinkjer eier  jo næringsforumet også Martnan, som også er en messe.

Andre saker