SAMARBEIDER om energikartlegging: Fv: styreleder Joar Nyborg, Ventilasjon og Inneklima; As dagligleder Øyvind Finstad, A-Finstad-Cad As; daglig leder Thomas Trapnes, Elvis Elektro As; og daglig leder Frank Robert Pettersen, Rør og Varme As. (Foto: Morten Stene)
Ny støtteordning for energitiltak på yrkesbygg
Fire Steinkjerbedrifter samarbeider om flerfaglige energikartlegginger.
Morten Stene

Enova gir tilskudd på inntil 400.000 kroner for å gjennomføre energikartlegging av yrkesbygg. Kartleggingen skal gjennomføres av eksterne rådgivere med fagkompetanse. Fire lokale bedrifter har inngått et kompetansesamarbeid som skreddersy flerfaglige energikartlegginger og -vurderinger.

Ordningen er en del av en større satsing på energieffektivisering i yrkesbygg og boligselskaper.

– Her er det både «langsiktige» penger og muligheter for å gjøre store sprang når det gjelder det grønne skriftet, sier styreleder og bedriftsøkonom Joar Nyborg, Ventilasjon og Inneklima AS. Enøk i yrkesbygg er en investeringsbeslutning, og krever en underlagsutredning.

Tilbyr flerfaglig kompetansepakke

Energivurderinger krever flerfaglig kompetanse. Det er både tidkrevende og krever koordinering å få gjort en bred analyse. Derfor har Ventilasjon og Inneklima AS, Elvis Elektro AS, A Finstad Cad AS og Rør og Varme AS gått samme og tilbyr en kompetansepakke for energikartlegginger som tilfredsstiller Enovas søknadskrav.

– Henvender du det til en av bedrifter over, får du en flerfaglig oversikt over energitilstand og forbedringspotensial som dekker hovedområdene: ventilasjon, elektriske installasjoner, byggetekniske forholde, rør- og varmesystemet, sier Nyborg.

Om bedriftene

Ventilasjon og Inneklima As har ingeniører som konstruerer ventilasjonsanlegg, montører som bygger anlegget og servicemedarbeidere som vedlikeholder ventilasjonssystem. Ventilasjon og Inneklima utfører tjenester i tilknytning til bygging og rehabilitering av eksisterende ventilasjonsanlegg – både i næringsbygg og privatboliger. Rådgivning innen energiøkonomisering (enøk), inneklima og arbeidsmiljø er en del av dette.
Daglig leder: Kjell Ressem

Elvis Elektro As er en komplett elektroinstallatør, og tilby tjenester innen el-sjekk og el-kontroll, el-bil ladestasjon, smarthus, solenergi, tilsynsrapporter og internkontroll.
Daglig leder: Thomas Trapnes

A-Finstad-Cad As har bygningstekniske kompetansen og utfører arkitekturprosjektering, byggesak energimerking, energiberegning byggesaksadministrasjon og gjennomføring av uavhengig kontroll bygg. Godkjent energirådgiver ENOVA.
Daglig leder: Øyvind Finstad

Rør og Varme Eksperten As, rørleggermester med lang erfaring i rørleggerbransjen og tilbyr alle ordinære rørleggertjenester innen vann og avløp – og er spesialist på vannbaserte varmeanlegg og varmepumper.
Daglig leder: Frank Robert Pettersen

Invester i miljø

ENOVA har et investeringsperspektiv på energitiltakene. Investering er å bruke ressurser på aktivitet som har som formål å skape inntekt eller øke verdien over tid.

Enova stiller krav om at støtteberettigede Enøk-tiltak skal ha en faglig dokumentert kartlegging som gir byggeier eller leietaker en faktabasert oversikt over bygningers nåværende energitilstand og forbedringspotensial, som grunnlag for en plan om utbedringer.

Rapporten inneholder:

  • beskrive av anbefalte tiltak i prioritert rekkefølge
  • kostnadsestimat
  • energi-investeringens lønnsomhet
  • finansieringsmodeller

Støtten fra Enova kan dekke inntil 50 % av kostnadene, og maksimalt 400 000 kroner. Det er konkurranse om støttemidlene. Første søknadsfrist er 27. oktober 2023.

Andre saker