Rune Leknes
EFFEKTIV FAGOPPLÆRING: Softwareutvikler Rune Leknes, Datapower Learning, har vært utviklingsansvarlig for den nye iFag-appen. (Foto: Morten Stene)
DataPower med utdannings-innovasjon
Ny app gjør det mer effektivt, lettvint og motiverende å være lærling.
Morten Stene
IFAG-Appen: Effektiv fagopplæring.

DataPower Learning lanserte nylig en mobilapp hvor lærlingene registrere opplæringsaktiviteten, og utdanningstilbyderen får mulighet til å være tettere på opplæringen. iFag er Datapower Learning sitt informasjons- og administrasjonssystem for fagutdanning.

Mer virkelighetsnær opplæring

Smarttelefoner er et arbeidsverktøy for håndverkere. Nå er mobilen også et verktøy i utdanningen av lærlinger. I appen registrere læringen aktivitet på de ulike læremålene og arbeidsoppgavene de er med på. I tillegg kan lærlingen både kommentere arbeidsoppgavene og legge inn bilder av resultatet.

– Trenger lærlingen påfyll i arbeidet, «snakker» appen med læremateriellet – for de som bruker Datapower sine e-læringspakker, sier Rune Leknes, som er utviklingsansvarlig i DataPower Learning.

Bedre opplæring

De opplæringsansvarlige mener appen gir økte mulighetene for å skreddersy lærlingeløpet. Dette gir både økt læringen, motivasjon og gjennomføring. Appen gir en vinn-vinn-situasjon: lærlingen får en bedre opplæring, og framtidas håndverkere får bedre kompetanse.

Døråpner til arbeidslivet

– Attpåtil kan appen være en døråpner for arbeidsmarkedet etter endt læretid, sier Leknes. Har lærlingen holdt ordne på arbeidsoppgavene i appen, er det en indikasjon på personlige egenskaper som også verdsettes av framtidige arbeidsgivere.

Innovasjonssamarbeid

Appen er et nytt grensesnitt på Datapower Learning sitt nasjonale informasjons- og administrasjonssystem for fagutdanning: iFag.

Appen er utviklet i lag med Rørentreprenørene Norge og Opplæringskontoret for tømrerfaget, med støtte fra Innovasjon Norge.

Andre saker