Hva er oppmerksomhets-økonomi?
Oppmerksomhet er en ressurs – kilde – til verdiskaping.
Morten Stene

Begrepet oppmerksomhetsøkonomi refererer til det faktum at oppmerksomhet er en begrenset og verdifull ressurs, som har blitt forsterket i det moderne informasjonssamfunnet. I oppmerksomhetsøkonomien konkurrerer man om folks oppmerksomhet, i en verden der det er stadig mer informasjon, distraksjoner og reklame som kjemper om å bli lagt merke til.

Med oppmerksomhet menes her en kognitiv funksjon som styrer hvordan vi bearbeider og tolker sanseinntrykk, tar beslutninger, løser problemer og utfører oppgaver.

Oppmerksomhet er en knapp ressurs.

Oppmerksomhetsøkonomi tar utgangspunkt i ideen  om at oppmerksomheten til en person er begrenset, og det er derfor en knapp/verdifull ressurs. Mange bedrifter og organisasjoner konkurrerer om å tiltrekke seg oppmerksomheten til forbrukere, seere, lesere eller brukere. Dette kan gjelde markedsføring og reklamevirksomhet, sosiale medier, underholdningsindustrien, nyhetsmedier og andre plattformer.

I oppmerksomhetsøkonomien handler det om å skape oppmerksomhet og beholde den. Det er et behov for å skape innhold, produkter eller tjenester som er i stand til å fange oppmerksomheten til målgruppen og holde den fanget i en verden der det er mange valgmuligheter. Dette kan gjøres gjennom bruk av ulike strategier, som å utnytte psykologiske mekanismer, bruk av visuelle effekter, bruk av sosiale nettverk og personlig tilpasning.

Et viktig aspekt ved oppmerksomhetsøkonomien er omdanne oppmerksomhet til verdier eller inntekter. Bedrifter og organisasjoner kan skape inntekter ved å selge reklameplass, få betalt for visninger eller klikk, eller ved å øke salget av produkter eller tjenester. Dermed blir oppmerksomhet en økonomisk ressurs som kan utnyttes.

Oppmerksomhetsøkonomi har også skapt utfordringer knyttet til informasjonsflyt, forbrukervelferd og individuell frihet. Konstante distraksjoner og overflod av informasjon kan påvirke konsentrasjonsevnen, forbrukervaner og evnen til å ta informerte beslutninger. Det er et paradoks at jo mer man prøver å skape oppmerksomhet, jo vanskeligere blir det å få oppmerksomhet på grunn av økt informasjonsmengde.

Oppmerksomhetsøkonomi er et begrep som er tett knyttet til den digitale tidsalderen og den økende bruken av teknologi. Med stadig flere plattformer, apper og sosiale medier som kjemper om oppmerksomheten vår, blir det viktig å forstå hvordan oppmerksomhet fungerer som en økonomisk ressurs og hvordan den kan brukes på en bærekraftig og etisk måte.

Andre saker