Godt innhold er ønsket, interessant og nyttig.
Er oppmerksomhet viktigere enn innhold?
Innhold eller oppmerksomhet – ja takk begge deler.
Morten Stene

Oppmerksomhet og innhold er to sider av samme sak i markedsføring. Begge er nødvendig, men enkeltvis ikke tilstrekkelig for kjøpsrespons fra mulige kunder.

Den digitale teknologien har påvirket måte vi arbeider med oppmerksomhet og innhold på i markedsføringen. Det har blitt økt konkurranse om folks oppmerksomhet i en verden der det er stadig mer informasjon, distraksjoner og reklame som kjemper om å bli lagt merke til. Konstante distraksjoner og overflod av informasjon påvirker konsentrasjonsevnen, forbrukeratferden og evnen til å ta informerte beslutninger.

Oppmerksomhet og innhold er to sider av samme sak

Oppmerksomhet er nødvendig – nå som før, men ikke en tilstrekkelig forutsetning for langvarige og sunne forretningsdrift. Sosiale digitale nettverk skårer bra på oppmerksomhet. Ikke nødvendigvis fordi de er så gode, men fordi de er så store at det alltids er noe som legger merke til. Også er – eller har – sosiale medier vært så lett tilgjengelig og billige å bruke, så kontaktprisen blir lav.

Et viktig poeng er at oppmerksomhet må omdannes – konverteres – til atferd i form av salg og verdiskaping for at den skal ha noen verdi i markedsføringssammenheng.

Mye digital kommunikasjon oppfattes som «spam» – altså uønsket, masseutsendt og ofte irriterende kommunikasjon, spesielt gjennom digitale kommunikasjonskanaler. Det er her innholdet kommer inn. Innhold er i denne sammenhengen informasjon som har verdi. Det vil si at den er ønsket, interessant, meningsfull eller nyttig. Samt at informasjonen gjøres tilgjengelig på en måte som oppleves relevant. I enkelte sammenhenger er det en hårfin balansegang mellom spam og ønsket informasjon.

Den viktigste egenskap ved den digitale kommunikasjonsverden er mulighetene for å selektere mottakere. Og ikke minst at mottakerne kan finne innhold og kunnskap ut fra interesse og behov.

Når vi kjøper noe, tar vi en beslutning. Beslutninger tas på ulikt grunnlag og med ulik involvering. Når det gjelder kjøpsbeslutning skilles det mellom to hovedtyper: automatiske/impulsbeslutninger og begrunnede/informerte beslutninger. Jo mer kunden involverer seg i prosessen jo større blir kravet til et godt – verdifullt – innhold.

Innhold er viktig for markedsfører, når kjøpet foretas etter et visst minimum av refleksjon og involvering, å innrette seg slik at markedsføringsaktiviteten blir beslutningstøtte. De vil i praksis si det aller meste av næringskjøp, og forbruker kjøpt hvor kjøper vurderer alternativer.

Hvordan kjøpes dine produkter? Tenker kunden seg om før han handler, blir det viktig å

  • å ha innhold
  • at innholdet blir funnet når den trengs
  • og å (gjen)bruke innhold til oppmerksomhetsaktiviteter
Andre saker