FINPUSSER DIGITAL-KOMPETANSEN: Egil Holum (fv), Kjell Arne Madsen, Vegard Hedegart, Kirsti Stensland, Turid Nordtug, Knut Inge Volden på kurs hos Datapower. (Foto: Datapower)
Skreddersydd bedriftsintern opplæring
Veidekke finpusser den digitale kompetansen på kontorstøttesystemer.
Morten Stene

I løpet av en håndfull totimers økter får Veidekke ajourført sin kompetanse på kontorstøtte-systemer ved hjelp av Datapower.

Salgssjef Rune Hammer, Datapower.

– Det startet med en kartlegging av kompetansen i Word, PowerPoint, Outlook, OneNote, Excel, sier Rune Hammer, Datapower. Så laget vi et opplæringsprogram som kombinerer fysiske klasseromundervisning og e-læring, ut fra behovene i de ulike programpakkene.

De fysiske samlingene er en felles introduksjon og arena for erfaringsdeling, mens E-læringsleksjon gir muligheter for repetisjon og selvstudium for den som kjenner på det.

Økt effektivitet

– Kompetanse vil øke effektiviteten på kontoret, sier avdelingsleder Egil Holum, Veidekke Industri as, avdeling Steinkjer. Teknologien utvikler seg raskt innen kontorstøtte, så det er viktig å prioritere opplæring innimellom.

Opplæringsløpet er bygd opp rundt områdene:

  • effektivitet og produktivitet
  • profesjonalitet i kommunikasjon
  • dataanalyse og rapportering
  • tidsstyring og organisering
  • samarbeid og deling

Siste samling blir i Veidekkes kontorer i Tømmermannsgata. Det blir en kombinasjon av kursevaluering og en runde med praktisk bistand hvis noen har faktiske utfordringer de ønsker innspill på.

 Skreddersøm

– Så langt har tilbakemeldingene vært gode, sier Hammer. Det er et sosialt aspekt ved at kontoret drar samlet ut av eget arbeidsmiljø.

Vi vet det er krevende å ta folk ut av produksjon for kompetanseheving, derfor små bolker.

Denne gangen var temaet kontorstøtteverktøy. Men Datapower kan lage tilsvarende opplegg i ulike tema, som HMS, fagsystemer, sikkerhet, førstehjelp, osv.

Andre saker