Energiseminar: Erlend Bolle, Kjell Ressem, Jan Peter Amundal  og Stian Brekkvassmo bidro med faglig påfyll. (Foto: Morten Stene)
Effektive energiløsninger
Det er penger i lure energiløsninger.
Morten Stene

Nylig inviterte Steinkjer næringsforum, Grong Sparebank og Ventilasjon og Inneklima AS til seminar om energieffektivisering i yrkesbygg.

Erlend Bolle, Kjell Ressem, Jan Peter Amundal  og Stian Brekkvassmo bidro med faglig påfyll og eksempler på lure energitiltak.

Automatisk styring

– Det er stort potensial for å spare energi ved automatisk måling av luftkvalitet og automatisk styring av de tekniske anleggene, sa Erlend Bolle, Netto AS/Airthings, og viste flere eksempler på vellykkede løsninger.

Samtidig utfordret han Steinkjer-samfunn til å bli den mest energilure kommunen i Norge.

En rivende teknologisk utvikling

– Ventilasjonsverden har hatt en enorm teknologisk utvikling de siste ti-årene, fortalte daglig leder Kjell Ressem i Ventilasjon og Inneklima AS. Aldri har det vært mer lønnsomst og bærekraftig å ta en gjennomgang av ventilasjonssystemene. Det er mange muligheter for både å rehabilitere eksiterende anlegg og/eller bytte ut enkeltkomponenter.

Enova kan støtte

Jan Peter Amundal fra Enova redegjorde for flere mulige støtteordninger som gjør det billigere å kartlegge og investere i tekniske energiløsninger i yrkesbygg.

Søknadsfristene er mange og hyppige, så er det aktuelt ber man følge med på Enovas nettsider eller ta kontakt med Enovas veiledere. (Se lysark)

Må ha miljøplan

– Har du et «brunt bygg» er det nesten umulig å få finansiell bankhjelp uten en plan på framtid miljøtiltak, sa Stian Brekkvassmo banksjef for bedriftsmaredet i Grong sparebank. Samtid var ha kjapp med å poengtere at det viktige er å ha miljøambisjoner for framtida og ikke tenke verken for kortsiktige eller komplisert. Grong sparebank har gode verktøy og mye kompetanse på miljøplanlegging.

– Så skal vi nok bli enige om betingelsen, sa Brekkvassmo.

InnoCamp

Et trettitalls deltagere var lutter øre til det som ble sagt. Møte foregikk i InnoCamps fellesareal Origo.

Interessert: 30-talls personer deltok på seiminaret. (Foto: Morten Stene)
Andre saker