Studentboligene i Figga vurderes solgt. (Foto: Morten Stene.)
Figga studentboliger legges ut for salg
Legger ned i Figga, men fullt belegg på Guldbergaunet.
Morten Stene

Figga studentboliger i Steinkjer, drevet av Studentinord, går med underskudd på grunn av synkende studenttall i området. I en pressemelding mandag informerer Studentinord om beslutningen om å selge boligene.

Underskudd

Direktør for Bolig og eiendom i Studentinord, Geir Abel Jensen, uttaler at et kontinuerlig økonomisk underskudd uten planer for økt etterspørsel gjør det urealistisk å videreføre driften. Pengene som dekker underskuddet, vil bli omfordelt til andre velferdstiltak for Nord universitets studenter.

Nye boliger på InnoCamp?

Til tross for salget vil Studentinord fortsette å satse på studentboliger i Steinkjer. Boligene på Guldbergaunet opprettholder fullt belegg og vil drives videre. Det jobbes også med skisser for potensielle nye studentboliger på eller i tilknytning til InnoCamp, i samarbeid med Steinkjerbygg og Statsbygg. Jensen påpeker at beslutningen om å bygge nye boliger avhenger av økende studenttall i Steinkjer og tildeling av statstilskudd, og dette vil derfor ta noe tid.

Beboerne ved Figga studentboliger er orientert om salgsplanene, og ved behov vil Studentinord overføre beboere og prioritere søknader til Guldbergaunet studentboliger.

Andre saker