Mer enrgieffektiv: - Vi utreder potensialet for å spare enrgi i Bogavegen 20, sier styremedlem Kjell Ressem. Støtte fra Enova gjør det enklere. (Foto: Joar Nyborg)
Mer effektiv og grønn
Solceller, brønnboring, avdekke energitap og behovsstyrt varme og ventilasjon skal utredes i Bogavegen 20.
Morten Stene

Bogavegen 20 benytter seg av Enovas ordning med støtte til å utrede potensialet for å redusere energikostnaden i yreksbygg og bidra i det grønne skiftet.

– Vi flyttet inn i Bogavegen 20 i mai 2023, og er i ferd med å oppgradere det med kontorer i andre etasje, og gjøre nødvendig brannsikring i den sammenheng, sier styremedlem Kjell Ressem, i Bogavegen 20. Vi legger opp til en helhetlig og flerfaglig vurdering i energikartleggingen av bygget.

Bogavegen 20.

Bruksendringer gir potensial

I og med en viss bruksendring av bygget aner vi en forandring i energiforbruket, og et potensial når det gjelder energieffektivisering. Derfor søkte vi Enova om støtte til å kartlegge eventuelle energitiltak. Både sparetiltak, men også muligheter for alternative energikilder.

En helhetlig energieffektiviseringskartlegg er en omfattende øvelse, og innebære flere byggetekniske disipliner.

Termofotografering

Det skal gjennomføres termofotografering av bygget for å indentifisere varmelekkasjer, isolasjonsproblemer og eventuelt andre energitap i bygninger.  Dette gir muligheter for tiltak på bygningskroppen.

Automatisk varme- og ventilasjonsstyring

Det er også muligheter for å oppgradere de tekniske systemene i bygget. Blant annet er det et ventilasjonssystem som går på samme hastighet døgnet rundt, og styres manuelt. Det er noe som skal endres. Alternativene er flere, blant annet behovsstyring, varmegjenvinning og vifteeffektivitet. Her må det regnes på økonomien, før det tas noen beslutning.

Lokal energiproduksjon?

Lokal energiproduksjon og å bruke solenergi er også en mulighet. Bygget har flater hvor det kan monteres solceller. Men også her er det jobb å gjøre med å regne på lønnsomheten av en slik investering.

Bogavegen 20 har allerede vannbårne varme i store deler av bygningen. Det gjør det interessant å se på muligheter for energibrønn og jordvarme som kilde til varmepumpa og den vannbårne varmen.

Kostnadsdeling gjør det enklere

– Vi tror det er riktig av Enova å gi støtte til å gjennomføre energikartlegging, sier Ressem. Potensialet er stort for å spare energi, men krevende å få oversikt over alle alternativene.

Enova legger opp til at energikartleggingene skal gi konkrete anbefalinger om hva som bør gjennomføres, hva som kan vurderes gjennomført og hva som ikke bør gjennomføres av tiltak. Dette gjøre det mye enklere å være beslutningstaker. Nå er Enova med på 50 % av kostnadene til dette, og det gjør valget mye enklere, sier Ressem

Andre saker