GJESTEFORELESNING: Banksjef næring Arne T. Haug, SpareBank1 SMN (th.) delte praksiskunnskap med studentene ved Handelshøgskolen Nord, i Steinkjer. Til venstre førstelektor Torstein Gustavsen, Nord universitet. (Foto: Morten Stene)
Praksis og teori – to sider av samme sak
Utdanning: Praktikerbesøk er nyttig. Å se sammenhengen mellom teori og praksis er nødvendig.
Morten Stene

 

Nylig gjesteforeleste Arne T. Haug, SpareBank1 SMN, for studentene i Regnskapsanalyse og verdsettelse ved Handelshøgskolen, Nord universitet, om de praktisk håndgrepene i regnskapsanalyse. Det var en lydhør forsamling med studenter som deltok.

– Regnskapet er basisen for alle våre verdsettinger av en bedrift, sa banksjef næringsliv Arne T. Haug, SpareBank1 SMN. Så gjøres de endelige vurderingene på grunnlag av blant annet bransje- og livløpsspesifikke betraktinger i tillegg.

Teori er praksis

Forelesingen var en leksjon i praktisk bruk av mer og mindre kjente basisbegreper og nøkkeltall fra pensumbøkene.  Gjennomgangsfiguren var en firkant som på en pedagogisk måte fremstiller regnskapet. Haug hadde selv plukket opp den da han var stundet ved Nord universitet en gang i tiden.

Interessant og nyttig var reaksjonen fra studentene. Veldig greit å se hvordan det gjøres i praksis.

Relevans

– Det er viktig å ha besøk av, og kontakt med, praktikere innimellom, sier faglærer Torstein Gustavsen, Handelshøgskolen Nord. Både for å vise hvordan det gjøres i «det virkelig livet», og bekrefte relevansen av kunnskapen og teknikkene vi underviser i.

Vinn-vinn-vinn

– Vi er veldig glade for at praktikerne tar seg tid til å komme innom å dele erfaringer og kunnskap, sier Gustavsen. Gjenytelsen er at gjestene for å fortelle litt om egne organisasjon til framtidas potensielle jobbsøkere.  På den måte blir det en vinn-vinn-situasjon både for bedriften, studentene og universitetet.

 

Andre saker