Tankestreif?
Tankemessig påfyll
Morten Stene

Under vignetten tankestreif er intensjonen å presentere faglige refleksjoner av ulikt slag, med ujevne mellomrom. Her inviteres alle til å bidra.

Litt tankemessig påfyll

Tankestreifene er signerte minikronikker om forhold knyttet til nærings- og arbeidsliv i vid betydning. Det kan gjerne være skråblikk, med faglige innhold.

´Tanke´ henspiller både på det å tenke: at det skal være noe å reflektere over. Men også ´tanke´ i betydningen tanke opp, fylle på. Forhåpentligvis vil snuttene fungere som grunnlaget å få gode ideer og være energigivende. Et ´streif´ er et snev av, eller litt. Med andre ord skal tankestreifen forhåpentligvis gi litt tankemessig påfyll.

Kronikken er sjangermessig faglig og meningsbærende artikkel. Den redegjør for en (aktuell) sak eller problemstilling på en nyansert måte slik at personer uten forhåndskjennskap kan forstå budskapet. Skriveren har som regel spesiell kunnskap eller erfaring om temaet ut fra et spesielt forhold til saken (utdanning, erfaring, yrke, interesse).

La oss prøve, og dele. Alle har vi noe tenksomt som kan og bør deles. Stokker ordene seg, så kan vi hjelpe hverandre med å stable dem på lesbare måter. Velkommen som skribent!

Andre saker