MARTNAN ER VIKTIG: For oss er Steinkjermartnan en effektiv måte å drive kundepleie på, sier daglig leder Jostein Strømme i Spabutikken Polarbad.
Treffer kundene på martnan
Steinkjermartnan er en fantastisk mulighet for å treffe folk. Derfor bruker Spabutikken Polarbad arrangementet i sin kundepleie.
Morten Stene

 

– Vi bruker martnan aktivt for å treffe folk, vise fram produktene våre og snakke med framtidige og eksisterende kunder, sier daglig leder Jostein Strømme i Spabutikken Polarbad, som også i år fyller et helt gatekryss med forskjellig massasjebad.

– Vi har vært en del av SteinkjerMartnan i bortimot 20 år og funnet vår måte å gjøre det på, sier Strømme. Å kjøpe massasjebad er en modnings- og planleggingsprosess som gjerne tar flere år. Så mange forventer at vi er her hvert år for å kunne diskutere planer, detaljer og muligheter.

Må være der kunden er

– Vi prøvde noen år å utnytte martnasbesøket fra våre lokaler på Sørsileiret. Men vi fant ut at vi hadde mer effekt av martnan ved å være i martnasgata. sier Strømme.  Vi har konkludert med at det er lurere å være der kundene er, enn å bruke ressurser på å få kundene til å oppsøke oss.

– Ved å være i gata, bidrar vi også til «å lage» martnan, og støtte initiativet til Steinkjer Næringsforum.

Brød og sirkus

Steinkjer Næringsforum har som mål å tilrettelegge for mer handel på martnan.

– Da jeg kom til Steinkjer på 1980-tallet ble jeg imponert over det lokale næringslivets vilje og evne til å bruke martnasmuligheten og flyttet deler av butikken ut i gata, sier Strømme.  Så var det en periode at tilreisende «ballongslagere» nesten dominert.  Ikke det at jeg har noe imot det. Martna skal være gøy og sirkus. Men jeg ser nå at flere lokale næringsutøvere bruker anledningen og balanser opp dette med brød og sirkus.

Et større kommersielt potensial

– Men jeg tror flere av det lokale næringslivet kunne brukt martnan – markedsplassen – enda mer bevisst, sier Strømme. Men det må planlegges og tilpasse den enkeltes markedssituasjon. Det er rart ikke flere bruker martnan til å «dytte ut» restlageret av sesongproduktene.

– Som næringsliv må vi kjenne vår besøkelsestid og være med å lage martnan – til vårt eget beste, sier Strømme.

 

Andre saker