PLAKETT: Ordfører Gunnar Thorsen overrakte det synlige beviset på at Ventilasjon og Inneklima AS er miljøbevisste. (Foto: Ventilasjon og Inneklima as.)
Ventilasjon og Inneklima AS er sertifisert
Nylig fikk Ventilasjon og Inneklima as overrakt det synlige beviset på at de er miljøsertifisert.
Morten Stene

– Det er godt over ett år siden vi ble formelt sertifisert som Miljøfyrtårn, sier daglig leder Kjell Ressem, Ventilasjon og Inneklima AS. Så vi gjør en aktiv miljøinnsats hver dag.

– Plaketten skal få en synlig og selvfølgelig plass i våre nye kontorlokaler i Bogavegen 20, sier Ressem.

Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er et miljøledelsessystem for virksomheter som ønsker å dokumentere sin miljøinnsats. Ordningen har til hensikt å heve miljøprestasjon i små og mellomstore bedrifter og offentlige virksomheter. Bedrifter som oppfyller definerte bransjevilkår, kan sertifiseres som miljøfyrtårn.

En Miljøfyrtårnvirksomhet driver arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Virksomhetene må dokumentere og oppfylle både lovbestemte krav og krav pålagt av Miljøfyrtårns sertifiseringsordning. Kravene omfatter miljøaspektene energi, avfall, transport, innkjøp og arbeidsmiljø. Virksomheten skal gjennomføre tiltak for å skape en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø.

 

 

 

 

Andre saker