Håndverksnestoren Jon Bojer Godal. (Foto: Morten Stene)
Er seniorkompetanse viktig?
Seniorkompetanse er dyktigheter som forutsetter modenhet.
Morten Stene

Seniorkompetanse er et honnørord som brukes når man skal fremheve verdien ved eldre, erfarne arbeidstakere. De har lang erfaring, er modne arbeidstakere og verdifulle for arbeidslivet. Men truer utviklingen – for eksempel digitaliseringen – seniorkompetansen. Går utviklingen så fort at seniorenes kompetanse blir utdatert?

Seniorkompetanse er dyktigheter som forutsetter modenhet.

Fafo har undersøkt hva seniorkompetanse egentlig er. Mye handler om erfaring, og seniorkompetanse går utover de vanlige definisjonene av kompetanse. Men faglighet, sosiale evner og det å gjøre de riktige grepene inngår. Det hele oppsummeres som en handlingskompetanse, som det kan være vanskelig å sette ord på.

Alder er i seg selv ikke en kompetanse. Det krever egeninnsats og vilje til å lære noe nytt og stille seg kritisk til egen kunnskap. Erfaringskompetanse utvikles i trinn fra novise til ekspert – og innholdet er evne til å se sammenhenger, internalisert kunnskap og intuisjon.

Noe typer kompetanse forutsetter alder og modenhet for å utvikles. Her ligger nøkkelen til seniorkompetanse. Livserfaring gir trygghet og ro. Ansiennitet gir unik bedriftskunnskap. En livsfase med mindre forpliktelser på hjemmebanen gir overskudd og kapasitet. Senioren har ofte en omfattende samfunnsforståelse og en generasjonskompetanse som gjør at de forstår folk på samme alder.

Rådet fra fagfolkene er at skal seniorkompetanse framstå som en ressurs i en bedrift må den identifiseres, den må brukes og den må deles. Senter for seniorpolitikk advarer mot «seniorsyndromet», at man reduserer forventing til seniormedarbeiderne. Det kan bli en ond sirkel på mange måter.

Når er seniorkompetanse en viktig ressurs? Det variere fra arbeidsplass til arbeidsplass. For seniorkompetansen er situasjonsbetinget og gjerne relasjonell, og framstår i møte med kolleger og kunder. Dessuten er seniorkompetansen individuell, altså et det er forskjell fra person til person.

Vesentlige endringer i fagkunnskapskravene kan være en trussel. Henger ikke senioren med faglig, kan noe av grunnlaget for å seniorkompetansen glippe.

Andre saker