KUNNSKAP: Britt Paula Mørkved, Nord universitet, har vært norsk prosjektleder for Interregprsojektet om sosiale entreprenører. (Foto: Morten Stene)
Praksisorientert kunnskap om sosiale entreprenører
Artikkelsamling med praktisk kunnskap om sosiale entreprenører og samfunnsentreprenørskap.
Morten Stene

 

Artikkelsamlingen inneholder ti praksisbaserte kunnskapsbidrag om sosiale entreprenører og samfunnsentreprenørskap. Boka er et resultat av Interregprosjektet Samfunnsentreprenørskap og regional verdiskaping i Norden.

– Bok har tre deler som ser på forutsetning for samfunnsentreprenørskap, hvordan understøtte entreprenørene og måling av den samfunnsmessige verdien av sosialt entreprenørskap, forteller norsk prosjektleder Britt Paula Mørkved, Nord universitet.

Ny ressurslogikk

Velferdskommune utfordres i dagens samfunn. Man står overfor en ressurslogikk som innebærer andre og flere måter å tilby velferdstjenester på. Blant annet gjennom myndighetens bruk av frivillighet, sosiale virksomheter, private bedrifter og mer aktivt medborgerskap. Dette krever ny kunnskap og nye måter å tenke på.

Krevende forretningsmodeller

– Kunnskapen i denne boka er skapt i møte mellom forskning, rådgivere, offentlig sektor og sosiale entreprenører, forteller Mørkved. Vis ser at det er mange gode initiativ, med at det er vanskelig å få til bærekraftige løsninger over tid.

De viktigste barrierene synes å være manglende næringslivs forståelse, krevende finansieringsmodeller og manglende støttesystem for sosialt motiverte initiativ.

– Men ting er på gang, sier Mørkved. I Sverige har man nylig fått en nasjonal strategi for sosialt entreprenørskap og i Norge er man i ferd med å få til noe gjennom en tverrdepartemental arbeidsgruppe.

Anvendt kunnskap

Bok er nyttig både for praktikere, rådgivere og myndigheter. Noen av temaene som belyses er:

  • Hvordan bidrar samfunnsentreprenører til regional verdiskaping
  • Samfunnsentreprenørskapet søkesystem i svenske bygdesamfunn
  • Entreprenørskap blant innvandrere
  • Hvordan skaler opp sosiale virksomheter?
  • Verktøy for rådgivning av sosiale entreprenører
  • Kritisk betingelser for samarbeid mellom kommune og samfunnsentreprenører
  • Norsk-svensk perspektiv gir økt forståelse for samfunnsentreprenørskap
  • Modeller for å måle samfunnsverdi
  • Hvordan måle verdiskaping i sosiale foretak?

Boka er utgitt av Steinkjerforlaget Embla Akademisk. Redaktører er Yvonne von Friedrichs, Mittuniversitetet og Gjermund Wollan, Nord universitet.

 

Andre saker