Tankestreif

Signerte meningstekster

Tankestreif er signerte minikronikker på maksimalt 3000 tegn. Tematisk skal de være relatert til nærings- og arbeidsliv i vid betydning.

Alle inviteres til å skrive tankestreif.


Skriveveiledning

Tankestreifene er faglige og meningsbærende artikkel som redegjør for en (aktuell) sak eller problemstilling på en nyansert måte slik at personer uten forhåndskjennskap kan forstå budskapet.

Tankestreifet skal være en invitasjon til å tenke over en bestemt sak og se den fra flere sider. Forfatteren har som regel spesiell kunnskap/erfaring om temaet ut fra et spesielt forhold til saken (utdanning, erfaring, yrke, interesse).

Teksten skrives med tittel og oppdelt i avsnitt ute mellomtilter. Maks 3000 tegn inklusive mellomrom. De tre førsteorden i hvert avsnitt utheves.