– Regnskaps- og revisjonsfaget gjennomgår for tiden store endringer, sier førstelektor Torstein Gustavsen, handelshøgskolen, Nord universet, Steinkjer som er en av redaktørene av en ny bok om navnet Trender og utfordringer i regnskap og revisjon.  En rekke rammebetingelser er endret i løpet av de seneste årene, både som et resultat av ny lovgivning og regulering og på grunn av digitalisering og automatisering,

Full digitalisering

Boka Trender og utfordringer i regnskap og revisjon er en artikkelsamling som beskriver og diskuterer ulike temaer knyttet til innhold i og konsekvenser av endrede rammebetingelser.

En av artiklene som Gustavsen har skrevet omhandler digitalisering.

– Her tar vi for oss de digitale trendene i regnskapsbransjen, sier Gustavsen. Vi definerer teknologibegrepene og gir eksempler på anvendelser.

– I den digitale utviklingen er det både pådrivere og motkrefter. Fremdeles er vi et godt stykke unna full digital transformasjon, sier Gustavssen.

Roper på handlekraftige ledere

Trenden roper på handlekraftige ledelse og godt strategisk arbeid i regnskapsbransjen. Forskerne finner sju ulike strategier i møte med digitaliseringen:

  • Bygge volum
  • Motstand
  • Systemgartnere
  • Forretningsutvikling
  • Bli god på å analysere stordata
  • Rådgivning
  • Relasjonsbygging med kunden

– Man ikke noe stor spåmann om man påstår at framtid vil preges av store endinger i regnskapsbransjen, sier Gustavsen. Men det vil fortsatt være bruk for regnskapskompetanse, men den må delvis forvaltes på nye strategiske måter.

16 artikler

I tillegg til å digitalisering av regnskap og revisjon, er bruk av profesjonelt skjønn, endrede rammebetingelser i tilknytning til ny kommunelov, styringssystemer og utdanning innen regnskap og revisjon tema i artikkelsamlingen.

Boka inneholder 16 artikler, skrevet av fagansatte ved Nord universitet og Universitetet i Sørøst-Norge.

Gårseth-Nesbakk, L; Baksaas, K.M. & Gustavsen, T (2019). Trender og utfordringer i regnskap og revisjon. Bergen: Fagbokforlaget.