NASJONAL ROLLE: – Nord universitet ønsker en langsiktig satsing i Trøndelag og Steinkjer på bioøkonomi, sier Hanne Solheim Hansen, Nord universitet. (Foto: Morten Stene)
Nord universitet satser på bioøkonomi i Steinkjer
Innovasjon: Nord universitet satser på havbruk og landbruk i Trøndelag og Nordland.
Morten Stene

For å lykkes med omstilling til bioøkonomi må FoU-miljøene og næringslivet samarbeide tett, slik at ny og relevant kunnskap og teknologi kan utvikles og anvendes for økt nyskaping og styrking av næringslivet, heter er det i grunnlagsdokumentet for arbeidet med et Blågrønt innovasjonssenter (BGINN) i Nordland og Trøndelag.

Rektor Hanne Solheim Hansen, Nord universitet, understreket i sitt innlegg at det handler om å snakke i lagt på tvers av fagområder og skape nye og komplette verdikjeder hvor marked er en kritisk komponent.

Foreslår satsing i Steinkjer

– BGINN er et ledd i en langsiktig satsing i Trøndelag og Steinkjer for Nord sitt vedkommende, sa Hansen, og refererte til styremøte den 17. september 2020. Her legger vi fram en sak hvor tverrfaglig bioøkonomisk satsing er en viktig komponent.

Styresaken redegjør for utredningen av muligheten Nord universitet har for å bygge opp et fagmiljø som kan ta en nasjonal og internasjonal posisjon innenfor fagfeltet bioøkonomi/sirkulærøkonomi på studiested Steinkjer.

Rektor foreslår, med bakgrunn i en ekstern vurdering av grunnlaget for en slik satsning og innspill fra fakultetene Handelshøgskolen (HHN) og biovitenskap og akvakultur (FBA) at det bygges opp et fagmiljø innenfor bioøkonomi/sirkulærøkonomi ved studiested Steinkjer.

Nord vil ta en nasjonal og internasjonal rolle

Styresakens konkluderer med: Nord bør satse strategisk på bioøkonomi/sirkulærøkonomi for å styrke fagmiljøet ved HHN [Handelshøgskolen Nord] og FBA [Fakultet for biovitenskap og akvakultur] på studiested Steinkjer. Satsningen må legge til rette for at Nord kan ta en nasjonal og internasjonal rolle i utviklingen av det grønne feltet med utgangspunkt i biobasert verdiskaping og relevans for regionens naturgitte forhold og næringsliv. Satsningen bør ha et ambisjonsnivå i tråd med fakultetenes alternativ 3 [se utredningen i styresaken]: Spydspiss i Nord, men med en gradvis oppbygging hvor første skritt er en ny faglig stilling som skal drive oppbyggingen og utvikle et sterkt faglig fellesskap i fagmiljøet på Nord.

Må redusere avstanden mellom næringsliv og forskning

– Vi er med, og forventer konkret og økt verdiskaping i regionen, sa fylkesdirektør for plan og næring Kirsten Indgjerd Værdal, Fylkesmannen i Trøndelag, på dialogmøtet forrige uke. Vi vet det tar tid og at den slags arbeid er vanskelig. Med det er et krav fra vår side om at det fører til konkrete handlinger og innovasjon i næringslivet, ikke bare rapporter og konferanser.

– Jeg tror en av de største utfordringene er avstanden mellom næringsliv og forskingsinstitusjonen er for stor, sa Værdal.

 

Andre saker