QR-KODE: Steinkjers kulturhistoriske blåskilt fikk QR-koder sommeren 2023. (Foto: Morten Stene)
QR-koder på blåskiltene i Steinkjer
QR-KODER gir rask tilgang til mer informasjon.
Morten Stene

De kulturhistoriske blåskiltene i Steinkjer blir i disse dager utstyrt med QR-koder.  QR-koder er strekkoder som gir rask tilgang («quick respons – QR) til mer informasjon, når de skannes med en smarttelefon.

Merkingen er et bidrag til å gjøre Steinkjer mer interessant både for innbyggere og tilreisende. Skilte har åpenbart verdi for alt av besøksnæring i byen.

20 skilt

Det finnes et 20-talls bygninger og lokaliteter i Steinkjer som er merket med blåe opplysningsskilt. Dette er bygninger av kulturhistorisk interesse. Skiltprosjektet har spesielt fokusert på gjenreisningsbyen, som er en av Norges best bevarte gjenreisningsbyer. Men også andre bygninger er med i ordningen.

Skiltene gir informasjon om gårdens opprinnelige navn, byggeår, byggherre, arkitekt og funksjon. Skiltene ble satt opp i perioden 2017 til 2021.

Steinkjerleksikonet og Fagtrykk

Det er laget en egen nettside – www.stkjer.no – som gir ytterligere informasjon om de skiltede bygningene. Denne nettsiden kan nås via den oppsatte QR-koden.

Det er Steinkjerleksikonet som drifter informasjonssidene. Fagtrykk AS, Steinkjer, har sponset trykkingen av QR-kodene.

Kulturhistorisk verdi

Kulturhistoriske verdier har med den kulturelle og historiske betydningen noe har. Bevaring og vern av kulturhistoriske verdier er viktig for å forstå vår felles arv, for å studere fortiden, og for å videreføre kunnskap og tradisjoner til fremtidige generasjoner. Faktorer som påvirker kulturhistorisk verdi er alder, autentisitet, sjeldenhet, historiske sammenhenger, kunstnerisk eller håndverksmessig kvalitet, symbolikk, sosial betydning, betydning for identitet og tilknytning til spesifikke hendelser eller personer.

Andre saker