Service: Ventilasjon og Inneklima har verksted og kontorer i Bogavgen 20.
Ventilasjon og Inneklima AS flytter til Bogavegen 20
Fra mai 2023 har Ventilasjon og Inneklima AS adresse Bogavegen 20.
Morten Stene

Ventilasjon og Inneklima AS og Steinkjer Blikk flyttet til Bogavegen 20. Maskiner, varelager og kontorene er flyttet, og ved månedsskiftet vil alt det tekniske være hundre prosent på plass.

– Først og fremst får vi mer hensiktsmessig lokaler på alle måter, sier styreleder Joar Nyborg i Ventilasjon og Inneklima AS. Størst effekt vil flyttingen få verkstedet, som gir oss armslag og vil sikre en mer effektiv arbeidsflyt.

Større lokaler gi også muligheter for framtidig ekspensjon og satsing på varmegjenvinning og energiøkonomisering.

Et større fagmiljø

Ventilasjon og Inneklima AS kjøpte Bogavegen 20 i fjor. De gamle leietakerne blir værende i huset. Men det er fortsatt en del areal ledig.

– Vi tar sikte på å bygge opp et større bygg-faglig miljø i lokalene, sier Nyborg. Det gir betydelige samspillseffekter både for kunde og bedriften å være samlokalisert. Det forenkler samhandlingen og gjør det lettere å se samarbeidsmuligheter.

Andre saker